polski english

All About Freedom Festival

Gdańsk 10-22 Listopada 2009

Organizacja i produkcja

Europejskie Centrum Solidarności jest instytucją kultury, której głównym celem jest zachowanie pamięci o moralnym przesłaniu Solidarności i twórcze przekazanie jej dziedzictwa potomnym, wskazując jego aktualność i uniwersalizm. Pierwszemu z tych celów, służyć będzie nowoczesne interaktywne muzeum pokazujące, jak wydarzenia, które zapoczątkował strajk w Stoczni Gdańskiej, uruchomiły demontaż systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej; multimedialne archiwum i biblioteka, zabezpieczające dziedzictwo Solidarności, oraz wystawy. Drugi cel, to przeniesienie dziedzictwa Solidarności w przyszłość, przekazanie go kolejnym pokoleniom poprzez edukację.
 
 
Europejskie Centrum Solidarności organizuje warsztaty dla młodych ludzi z Europy i seminaria dla młodzieży polskiej, cykle wykładów i dyskusji, przygotowuje też ofertę szkoleniową dla nauczycieli i liderów samorządowych. Jako instytucja kultury, Europejskie Centrum Solidarności kreuje wydarzenia kulturalne i inspiruje twórczość artystyczną, organizuje koncerty i festiwale. Europejskie Centrum Solidarności to także ośrodek naukowo-badawczy, zajmujący się zagadnieniami wolności.
 
Akt erekcyjny Europejskiego Centrum Solidarności został podpisany przez szefów państw, rządów i przywódców Unii Europejskiej, goszczących w Gdańsku w 25. rocznicę Sierpnia ’80. Umowa założycielska została natomiast podpisana 8 listopada 2007 r.