polski english

All About Freedom Festival

Gdańsk 10-22 Listopada 2009

Wyłącz system czy wolność pod kontrolą

Kultura remixu

Kultura remixu

Wyłącz system czy wolność pod kontrolą - zebrane w ten cykl filmy obrazują współczesne życie na tle szybko rozwijających się nowych sposobów komunikacji społecznej. Zadają pytania o to, na ile nowe media są szansą na rozwój wolności, a na ile powodują zagrożenie totalnej i wszechobecnej kontroli nad społeczeństwem? Na ile nowoczesna technika przenika do filmu i zastępuje dotychczasowe, tradycyjne środki wyrazu? Przedstawiamy obrazy ideowo zaangażowane, podejmujące społeczne i polityczne problemy współczesności.

 

Filmy z cyklu Wyłącz system czy wolność pod kontrolą:

 

1. BIRMA

2. PODŁĄCZ SIĘ

3. YES-MANI NAPRAWIAJĄ ŚWIAT

4. KULTURA REMIXU

5. CZŁOWIEK W KLATCE