polski english

All About Freedom Festival

Gdańsk 10-22 Listopada 2009

Wolność a tożsamość

Ajami

Ajami

Blok Wolność a tożsamość tworzą filmy, nakreślające kulturowe, społeczne i polityczne uwarunkowania wolności. Podczas wybierania obrazów do tego cyklu, zadaliśmy sobie pytanie, na ile poczucie przynależności jednostki do grupy lub kultury może wpływać na sposób odczuwania wolności, a na ile automatycznie determinuje w nas poczucie jej obecności lub też braku? Zależało nam na pokazaniu tej problematyki z jak najszerszej perspektywy, dlatego w programie znalazły się obrazy, prezentujące świat z punktu widzenia odmiennych, często nawet przeciwstawnych kultur i światów.

 

Filmy cyklu Wolność a tożsamość:

 

1. GŁÓD

2. MIŁOŚNICY PTAKÓW

3. AJAMI

4. ADAM ZMARTWYCHWSTAŁY

5. ŚLEPY LOS

6. ODGŁOSY ROBAKÓW

7. HISTORIA KSIĘDZA - PERSONA NON GRATA

8. ZBAW NAS OD ZŁEGO

9. DEMAKIJAŻ