polski english

All About Freedom Festival

Gdańsk 10-22 Listopada 2009

Wolność i solidarność - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Edukacja dla demokracji wymaga nie tylko wiedzy, ale także wytworzenia u dzieci i młodzieży odpowiednich postaw wobec wartości demokratycznych takich jak: wolność, solidarność, odpowiedzialność, szacunek dla innych, praworządność etc. oraz zachowań pomagających je realizować. Do tego niezbędne jest wewnętrzne poczucie podmiotowości, które kształtuje się tylko wówczas, gdy traktujemy dzieci z szacunkiem, jako podmioty, a nie wyłącznie jako przedmioty działań edukacyjno-wychowaczych. 3. All About Freedom Festival podejmuje to wyzwanie, organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 

Wolności, solidarności i innych cnót obywatelskich można się nauczyć przede wszystkim poprzez ich praktykowanie. Warto zatem umożliwić dzieciom doświadczanie różnych aspektów wolności i solidarności, odwoływać się do ich własnych doświadczeń życiowych i otwarcie z nimi rozmawiać, dając im prawo do odmiennego zdania, do popełniania błędów oraz szukania własnych rozwiązań.
 
 
Wolność i solidarność to kluczowe wartości demokracji. Bywają jednak sytuacje, że wchodzą ze sobą w konflikt. Konflikty mogą powstawać także pomiędzy wolnością poszczególnych jednostek. Jakość demokracji zależy do tego, w jaki sposób ludzie będą te konflikty rozwiązywać, a im wcześniej zaczną się tego uczyć, tym większa szansa na powodzenie.
 
 
Celem warsztatów jest przekazanie odbiorcom w atrakcyjny sposób idei wolności i solidarności, odniesienie tych wartości do doświadczenia i codziennego życia dzieci i młodzieży, uświadomienie złożoności kwestii związanych z prezentowanymi wartościami. Pobudzanie samodzielnego myślenia, rozpoznania własnego stosunku do wolności i jej ograniczeń. Próba stworzenia mapy postaw i zachowań sprzyjających harmonijnej współpracy (solidarność w praktyce). Zastosowanie metafor jako formy komunikacji i rozwój umiejętności posługiwania się metaforami u dzieci i młodzieży.