polski english

All About Freedom Festival

Gdańsk 10-22 Listopada 2009
 • Edukacja dla demokracji wymaga nie tylko wiedzy, ale także wytworzenia u dzieci i młodzieży odpowiednich postaw wobec wartości demokratycznych takich jak: wolność, solidarność, odpowiedzialność, szacunek dla innych, praworządność etc. oraz zachowań pomagających je realizować. Do tego niezbędne jest wewnętrzne poczucie podmiotowości, które kształtuje się tylko wówczas, gdy traktujemy dzieci z szacunkiem, jako podmioty, a nie wyłącznie jako przedmioty działań edukacyjno-wychowaczych. 3. All About Freedom Festival podejmuje to wyzwanie, organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży.

   

  Wolności, solidarności i innych cnót obywatelskich można się nauczyć przede wszystkim poprzez ich praktykowanie. Warto zatem umożliwić dzieciom doświadczanie różnych aspektów wolności i solidarności, odwoływać się do ich własnych doświadczeń życiowych i otwarcie z nimi rozmawiać, dając im prawo do odmiennego zdania, do popełniania błędów oraz szukania własnych rozwiązań.
   
   
  Wolność i solidarność to kluczowe wartości demokracji. Bywają jednak sytuacje, że wchodzą ze sobą w konflikt. Konflikty mogą powstawać także pomiędzy wolnością poszczególnych jednostek. Jakość demokracji zależy do tego, w jaki sposób ludzie będą te konflikty rozwiązywać, a im wcześniej zaczną się tego uczyć, tym większa szansa na powodzenie.
   
   
  Celem warsztatów jest przekazanie odbiorcom w atrakcyjny sposób idei wolności i solidarności, odniesienie tych wartości do doświadczenia i codziennego życia dzieci i młodzieży, uświadomienie złożoności kwestii związanych z prezentowanymi wartościami. Pobudzanie samodzielnego myślenia, rozpoznania własnego stosunku do wolności i jej ograniczeń. Próba stworzenia mapy postaw i zachowań sprzyjających harmonijnej współpracy (solidarność w praktyce). Zastosowanie metafor jako formy komunikacji i rozwój umiejętności posługiwania się metaforami u dzieci i młodzieży.
   

 • Regulamin warsztatów dla dzieci Kłopotliwa Wolność i Tajemnicza Solidarność opracowany przez Jovankę i Wojciecha Tomaszewskich – Kołyszko.
   
  1. Cele  

  Spotykamy się po to, by:
  a/ na “własnej skórze” przekonać się co to jest wolność i co to jest solidarność;
  b/ sprawdzić co zabiera nam wolność i dlaczego czasami trudno jest robić coś razem;
  c/odkrywać, że każdy człowiek jest ważny (to znaczy że ja też!);
  d/ uczyć się sposobów poznawania świata poprzez zabawę i działania twórcze (to znaczy malowanie, wymyślanie własnych opowieści i tym podobne);
  e/ uczyć się samodzielnego myślenia;
  f/ poznawać siebie samych;
  g/ dowiedzieć się co to jest „metafora” i do czego się może być przydatna;
  h/ odkrywać co to są „wartości” i po co są nam potrzebne w normalnym życiu;
  i/ spróbować wymyślić sposoby działania i zachowania, dzięki którym będzie nam łatwiej pracować i bawić się z innymi.
  j/ wyrobić sobie własne zdanie na temat wolności i solidarności.
   
  2. Tematyka

  Wolność i Solidarność (oglądane z różnych stron i doświadczane na różne sposoby).
   
  3. Adresaci

  Dzieci w dwóch grupach wiekowych: nauczanie początkowe i klasy IV – V szkoły podstawowej oraz młodzież z klas gimnazjalnych. A także ich nauczyciele.
   
  4. Terminy

  Wszystkie warsztaty odbędą się w ramach festiwalu ALL ABOUT FREEDOM w terminie od 10 do 19 listopada 2009 roku. Dokładny terminarz:
  10.11. godz. 12.00 - 14.00
  12.11  godz. 11.00 - 13.00
  13.11. godz. 11.00 - 13.00
  16.11 godz. 11.00 - 13.00
  17.11 godz. 11.00 - 13.00
  19.11 godz. 11.00 - 13.00
   
  5. Miejsce warsztatów

  Siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
  80 – 236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5
   
  6. Sposób organizacji

  W zajęciach biorą udział trzy grupy – każda z nich spotyka się z osobami prowadzącymi na dwóch warsztatach. Każdy warsztat trwa dwie godziny zegarowe. Grupy tworzone są przez nauczycieli, którzy je na zajęcia przyprowadzą. Materiały zapewnia Europejskie Centrum Solidarności.
   
  7. Sposób prowadzenia

  Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatu, to znaczy, że w czasie zajęć odkrywamy różne rzeczy poprzez zabawę, działania twórcze (rysowania, wymyślanie, ruch, dźwięk i inne) oraz doświadczenia. Rozmawiamy w taki sposób, by każda osoba mogła powiedzieć to, co naprawdę myśli i czuje (nie obrażając innych).
  W trakcie zajęć obowiązują następujące zasady:
  a/ to, czy chcę coś robić czy nie, zależy ode mnie;
  b/ jeśli nie chcę w czymś uczestniczyć, nie przeszkadzam innym;
  b/mogę nie zgodzić się na wykorzystanie mojej pracy po zakończeniu zajęć, ale mogę się na to zgodzić;
  c/ nie wyśmiewam prac innych osób, nikomu nie dokuczam, nie narzucam innym swojego zdania, ale za to mogę swobodnie je wyrażać.
  Zasady obowiązują w tym samym stopniu dzieci, młodzież jak i dorosłych.
   
  8. Realizacja

  Pierwszy warsztat będzie składał się z czterech części:
  a/ części wstępnej mającej na celu wzajemne poznanie się i określenie zasad i celów spotkań;
  b/ część poświecona metaforom – pozwalająca zrozumieć czym one są i do czego mogą się nam przydać.
  c/ część poświęcona wolności i jej ograniczeniom;
  d/ część poświecona solidarności.
   
  Drugi warsztat będzie miał trzy lub cztery części. Oprócz ostatniej, podsumowującej, będziemy mogli wspólnie wybrać takie tematy, które wydawać się będą najbardziej interesujące. Wybierzemy je spośród następujących propozycji:
  a/ Być odmieńcem i być z odmieńcem;
  b/ Rywalizacja czyli jedna Solidarność, dwie, czy też mnóstwo Solidarności?
  c/ Uzależnienia i inne ograniczenia;
  d/ Władza i hierarchia;
  e/ Lojalność i zdrada;
  f/ Zakończenie – podsumowanie. Tworzenie własnych stron Encyklopedii Wolności i Solidarności.
   
  W trakcie zajęć będziemy posługiwali się różnorodnymi formami pracy i zabawy. Będą to między innymi: malowanie, rysowanie, zabawy ruchowe, taniec, wydawanie z siebie dziwnych dźwięków, wymyślanie własnych historyjek, wymyślanie zakończeń do opowieści, które będą przedstawione w czasie zajęć, dyskusja, tworzenie rozmaitych list i wykresów, badanie opinii społecznej i prywatnej, tworzenie komiksów, wyrażanie na różne sposoby swoich poglądów, pomysłów i odkryć, a nawet wymyślanie, czego można by uczyć dorosłych. 
   
  9. Warunki  uczestnictwa
   
  Rekrutacja na warsztaty została zakończona.

  W warsztatach mogą uczestniczyć osoby:
  a/ które chcą wziąć w nich udział (nie wymagane są żadne specjalne zdolności ani umiejętności artystyczne);
  b/ których rodzice podpiszą oświadczenia zrzekające się praw autorskich do prac powstałych w czasie zajęć (ten punkt dotyczy osób niepełnoletnich);
  Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach powinny zapoznać się z oświadczeniem, które będzie podpisane przez ich rodziców. Oświadczenie będzie dotyczyło zrzeczenia się praw autorskich do stworzonych przez siebie prac.