polski english

All About Freedom Festival

Gdańsk 10-22 Listopada 2009
 • All About Freedom Festival

  All About Freedom Festival

  W programie filmowym 3. AAFF na jego otwarcie i zamknięcie zaprezentujemy dwa niezwykłe obrazy, dwóch reżyserów z rocznika 1972. Obydwa filmy powstały w oparciu o fakty, osobiste przeżycia reżyserów, oba dotykają tego samego tematu: izolacji mikro-społeczeństw. Pierwszy, Austriak irańskiego pochodzenia Arash T. Riahi, rozważa temat w kontekście politycznym, drugi, Francuz Xavier Giannoli – w ekonomicznym.

 • 2009-10-14

  Filmy

  All About Freedom Festival

  All About Freedom Festival

  Kiedy zastanawiamy się nad pojęciem wolności, zazwyczaj traktujemy je dość wąsko. Nie rozważamy wszystkich jego odcieni i najczęściej postrzegamy je w kategorii „od” ( od wojny, od dyktatury, od rasizmu, od biedy...). Wspomniane problemy europejska kultura rozwiązuje jednak mniej lub bardziej skutecznie. Jednak poza naszym kontynentem paradygmat wolności zależy często od specyfiki kulturowej, z którą w zasadzie trudno dyskutować. Obecnie rozwój wolności zależy bardziej od jednostek i instytucji społecznych, mniej natomiast od państwa. Zmieniamy nasze postawy - postrzegamy i wymagamy wolności w aspekcie „od” jak również „do”. Wolność „do” traktujemy jako świadome kreowanie przestrzeni dla jednostki, aby mogła ona rozwijać uznawane przez nią wartości.

  Walcząc o wolność od negatywnych zjawisk, pragniemy również wolności w dążeniu do tych pozytywnych. Tu jednak sytuacja nie jest tak prosta, jak w przypadku jawnego agresora czy klęski głodu. Poziom społecznego i technologicznego postępu wymusza na nas patrzenie na wolność w sposób znacznie bardziej subtelny. Wiele zjawisk jest przecież niejednoznacznych, a znaczenie słowa wolność ulega wypaczeniu, gdy codziennie jesteśmy atakowani hasłami głoszącymi, że wybór proszku do prania jest sposobem jej realizacji.

  Wektor dążeń wolnościowych kreowanych w popkulturze to przede wszystkim wolność od autorytetów. Pojawia się pytanie: dokąd taki rozwój prowadzi? Na to aby być wolnym potrzeba nie tylko chęci bycia wolnym. Potrzeba być wolnym nie za bardzo - pisał w Dziennikach Witold Gombrowicz.

  Wybierając filmy i układając je w konkretne cykle, staraliśmy się przedstawić jak najszerzej tematykę wolności oraz jej różnorodne, często nawet zaskakujące i niejednoznaczne konteksty. Próbowaliśmy pokazać odmienne koncepcje na to, jak być wolnym i podkreślić psychologiczny, społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar tego pojęcia. Ukazaliśmy jego aspekt indywidualny i zbiorowy. Zadaliśmy również pytanie, czy aby zrozumieć wolność, wystarczy posługiwać się wykładnią prawa rzymskiego? Czy zgodnie z nią nasza wolność kończy się w momencie ograniczenia wolności innych? Na ile wolność ma tendencję do autodestrukcji? A na ile jest wartością zmienną, w ciągłym ruchu, różnie postrzeganą i traktowaną? Czy jest pojęciem subiektywnym, czy obiektywnym? Tutaj jedna wartość wydaje się być niezmienna – odwaga. Zarówno ta w działaniu na rzecz, jak i w tworzeniu dzieł sztuki o wolności. Bez niej nie można rozwijać i bronić tej wartości.

  Cykl Dla chwili wolności pokazuje zarówno obecne, jak i minione dążenia jednostek, społeczeństw lub kultur do panowania nad własnym losem, a także mniej lub bardziej skuteczne próby jego kształtowania. Proponowane w tym zestawie filmy mają często zabarwienie tragikomiczne, a przebijająca z nich satyra wyraźnie podkreśla absurdalną stronę utraty wolności.

  Blok Wolność a tożsamość tworzą filmy, nakreślające kulturowe, społeczne i polityczne uwarunkowania wolności. Podczas wybierania obrazów do tego cyklu, zadaliśmy sobie pytanie, na ile poczucie przynależności jednostki do grupy lub kultury może wpływać na sposób odczuwania wolności, a na ile automatycznie determinuje w nas poczucie jej obecności lub też braku? Zależało nam na pokazaniu tej problematyki z jak najszerszej perspektywy, dlatego w programie znalazły się obrazy, prezentujące świat z punktu widzenia odmiennych, często nawet przeciwstawnych kultur i światów.

  Cykl pod hasłem Kiedy wolność zagraża wolności ukazuje wolność bezgraniczną i niekontrolowaną, która w efekcie jest zaprzeczeniem samej siebie, rodzi poczucie chaosu, braku wartości i moralności. W tym szczególnym bloku znalazły się filmy kontrowersyjne, bezkompromisowe, trudne do jednoznacznej oceny, często szokujące, zarówno w warstwie podejmowanej tematyki, jak również w skali i rodzaju języka filmowego.

  W cyklu Wyzwolenie przez… – przestrzenie wolności proponujemy filmy, przedstawiające uzdrawiającą i kreatywną rolę ludzkiej aktywności, jej konstruktywny i motywujący charakter. Filmy, które zadają pytanie o ogólny sens wolności. Czy każdy przejaw ludzkiego działania jest związany z tkwiącą w nas potrzebą bycia wolnym, czy jest to tylko czysta ułuda? Na ile nasze wybory mogą wyzwalać, a na ile są rodzajem zniewolenia? Czy sztuka okazuje się być pomocna? W tym wypadku istotnym elementem okazało się zróżnicowanie gatunkowe programu, dlatego wśród proponowanych filmów znalazły się nie tylko fabuły i dokumenty, ale również musical.

  Wyłącz system czy wolność pod kontrolą – zebrane w ten cykl filmy obrazują współczesne życie na tle szybko rozwijających się nowych sposobów komunikacji społecznej. Zadają pytania o to, na ile nowe media są szansą na rozwój wolności, a na ile powodują zagrożenie totalnej i wszechobecnej kontroli nad społeczeństwem? Na ile nowoczesna technika przenika do filmu i zastępuje dotychczasowe, tradycyjne środki wyrazu? Przedstawiamy obrazy ideowo zaangażowane, podejmujące społeczne i polityczne problemy współczesności.

  Proponowane w ramach całego programu filmy reprezentują kinematografię o światowym znaczeniu. Były pokazywane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając uznanie i nagrody. Niezaprzeczalnym ich atutem jest doborowa obsada aktorska, która w sposób znaczący wpływa na artystyczny walor filmów. W filmach, które mamy zaszczyt Państwu prezentować, pojawiają się gwiazdy światowego kina: Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Willem Dafoe, Derek Jacobi, czy Jeff Goldblum. W programie nie brakuje także udanych eksperymentów filmowych z udziałem aktorów – amatorów, którzy w sposób prawdziwy oddają tło filmowych historii. Co więcej, większość filmów zaprezentowana na All About Freedom Festival zostanie w Polsce pokazana po raz pierwszy.

  Zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu zarówno filmy fabularne i dokumentalne, jak i animowane. Każdy z nich jest różny pod względem formy i treści, przedstawia inne aspekty pojęcia wolności i odnosi się do innej jej sfery: obecności lub braku.

  Mamy nadzieję, że w tak zróżnicowanym programie odnajdą Państwo coś dla siebie.

  Anna Pekala  

  Artur Liebhart
   

 • Dla chwili wolności

  Dla chwili wolności

  Cykl Dla chwili wolności pokazuje zarówno obecne, jak i minione dążenia jednostek, społeczeństw lub kultur do panowania nad własnym losem, a także mniej lub bardziej skuteczne próby jego kształtowania. Proponowane w tym zestawie filmy mają często zabarwienie tragikomiczne, a przebijająca z nich satyra wyraźnie podkreśla absurdalną stronę utraty wolności.

  Filmy z cyklu Dla chwili wolności:

   

  1. DLA CHWILI WOLNOŚCI

  2. POCZĄTEK

  3. MACHAN - WIELKA UCIECZKA

  4. ZABIŁEM MATKĘ

  5. KRÓLIK PO BERLIŃSKU

  6. OPOWIEŚĆ ZŁOTEGO WIEKU

  7. ESTERHAZY

 • Ajami

  Ajami

  Blok Wolność a tożsamość tworzą filmy, nakreślające kulturowe, społeczne i polityczne uwarunkowania wolności. Podczas wybierania obrazów do tego cyklu, zadaliśmy sobie pytanie, na ile poczucie przynależności jednostki do grupy lub kultury może wpływać na sposób odczuwania wolności, a na ile automatycznie determinuje w nas poczucie jej obecności lub też braku? Zależało nam na pokazaniu tej problematyki z jak najszerszej perspektywy, dlatego w programie znalazły się obrazy, prezentujące świat z punktu widzenia odmiennych, często nawet przeciwstawnych kultur i światów.

   

  Filmy cyklu Wolność a tożsamość:

   

  1. GŁÓD

  2. MIŁOŚNICY PTAKÓW

  3. AJAMI

  4. ADAM ZMARTWYCHWSTAŁY

  5. ŚLEPY LOS

  6. ODGŁOSY ROBAKÓW

  7. HISTORIA KSIĘDZA - PERSONA NON GRATA

  8. ZBAW NAS OD ZŁEGO

  9. DEMAKIJAŻ

 • Cień bólu

  Cień bólu

  Cykl pod hasłem Kiedy wolność zagraża wolności ukazuje wolność bezgraniczną i niekontrolowaną, która w efekcie jest zaprzeczeniem samej siebie, rodzi poczucie chaosu, braku wartości i moralności. W tym szczególnym bloku znalazły się filmy kontrowersyjne, bezkompromisowe, trudne do jednoznacznej oceny, często szokujące, zarówno w warstwie podejmowanej tematyki, jak również w skali i rodzaju języka filmowego.

   

   

   

   

  Filmy cyklu Kiedy wolność zagraża wolności:

   

  1. CIEŃ BÓLU

  2. DZIEŃ SPÓDNICY

  3. ZRÓBMY JESZCZE WIĘCEJ

  4. SIÓDMY KRĄG

  5. WSZYSCY UMRĄ, A JA NIE

  6. WIERZĄCA

   

 • Będzie głośno

  Będzie głośno

  W cyklu Wyzwolenie przez… – przestrzenie wolności proponujemy filmy, przedstawiające uzdrawiającą i kreatywną rolę ludzkiej aktywności, jej konstruktywny i motywujący charakter. Filmy, które zadają pytanie o ogólny sens wolności. Czy każdy przejaw ludzkiego działania jest związany z tkwiącą w nas potrzebą bycia wolnym, czy jest to tylko czysta ułuda? Na ile nasze wybory mogą wyzwalać, a na ile są rodzajem zniewolenia? Czy sztuka okazuje się być pomocna? W tym wypadku istotnym elementem okazało się zróżnicowanie gatunkowe programu, dlatego wśród proponowanych filmów znalazły się nie tylko fabuły i dokumenty, ale również musical.

   

  Filmy cyklu Wyzwolenie przez...- przestrzenie wolności

   

  1. BĘDZIE GŁOŚNO

  2. WOLNOŚC - BIBLIJNA KOMEDIA MUSICALOWA

  3. W BERLINIE

 • Kultura remixu

  Kultura remixu

  Wyłącz system czy wolność pod kontrolą - zebrane w ten cykl filmy obrazują współczesne życie na tle szybko rozwijających się nowych sposobów komunikacji społecznej. Zadają pytania o to, na ile nowe media są szansą na rozwój wolności, a na ile powodują zagrożenie totalnej i wszechobecnej kontroli nad społeczeństwem? Na ile nowoczesna technika przenika do filmu i zastępuje dotychczasowe, tradycyjne środki wyrazu? Przedstawiamy obrazy ideowo zaangażowane, podejmujące społeczne i polityczne problemy współczesności.

   

  Filmy z cyklu Wyłącz system czy wolność pod kontrolą:

   

  1. BIRMA

  2. PODŁĄCZ SIĘ

  3. YES-MANI NAPRAWIAJĄ ŚWIAT

  4. KULTURA REMIXU

  5. CZŁOWIEK W KLATCE